Specialkoster

Specialkoster

Den som behöver specialkost måste kunna känna sig säker på att bli serverad rätt mat vare sig man är gäst i en restaurang eller vårdtagare på sjukhus. Det är därför viktigt att alla som arbetar inom restaurang och storkök har goda kunskaper i val av livsmedel och tillagningssätt av specialkoster.

Säker hantering av livsmedel – fräscha upp dina kunskaper

Inlagt av: den 22 Aug 2013

Dags för en uppdatering i höst?

Livsmedelslagen från den 1 januari 2006 ställer krav på att alla som i yrket hanterar livsmedel har en säker hantering. Detta gäller såväl kökspersonal som vård, förskole och skolpersonal. Lagen ställer också krav på att man har utbildning och kunskap i livsmedelshygien och är medveten om och åtgärdar de  risker som finns när det gäller livsmedelshantering.